Firmaaftale
FAQ

Handelsbetingelser og privatlivspolitik

1. HVEM VI ER, OG HVAD DENNE AFTALE GØR

Vi er Salgsklubben, et selskab registreret i Danmark og med CVR-nummer 43872842. Disse betingelser regulerer din adgang til og brug af vores programmer. Disse betingelser fastlægger: • Dine juridiske rettigheder og forpligtelser; • Vores juridiske rettigheder og forpligtelser; og • Visse nøgleoplysninger, der kræves i henhold til loven.

 

 

2. SÅDAN KONTAKTER DU OS

Kontakt os. Vi er her for at hjælpe. Hvis du ønsker at kontakte os af en eller anden grund, bedes du sende os en e-mail på info@salgsklubben.dk

Hvordan vi kommunikerer med dig. Hvis vi skal kontakte dig, gør vi det via e-mail, SMS, telefon eller pr. forudbetalt post ved hjælp af de kontaktoplysninger, du har givet os. 

Ved at tilmelde dig et betalt eller gratis medlemsskab anerkender du, at vi kan kontakte dig for at fortælle dig mere om vores programmer og bringe dig nye tilbud fra Salgsklubben samt vores søsterselskab Coachers, cvr. nummer 25838114.

 

3. HVORDAN DU KAN BRUGE VORES TJENESTER

Ved din accept og overholdelse af disse betingelser kan du downloade en kopi af vores websted på din personlige enhed og udelukkende bruge tjenesterne til dine personlige formål. Du kan også downloade en app via din smartphone, der hedder Simplero, hvor du kan tilgå programmerne.

 

4. TILBUD OG AFTALE

Faktura på aftale/køb/bestilling/ordre fremsendes, så snart der opnås enighed. Det antages som accepteret og dermed ingen fortrydelsesret, så snart kunden modtager sin faktura medmindre kunden skriftligt melder tilbage der er noget i vejen. Vær opmærksom på at betaling af tilmeldingsbeløb antages som accepteret og ingen fortrydelsesret kan forekomme udover paragraf 8 Bemærk desuden, at alle priser i Salgsklubben oplyses ex. moms.

 

5. BETALINGSBETINGELSER

Hvis du accepterer at modtage vores betalingsabonnement enten personligt eller via firmaaftale (flere licenser), så vil du blive opkrævet via faktura. Med automatisk tilmelding bliver dine kortoplysninger krypteret under transmissionen gennem SSL kryptering (Secure Sockets Layer). Denne kryptering sikrer et højt sikkerhedsniveau med hensyn til uautoriseret adgang til dine oplysninger. Dine betalingsbetingelser afhænger af de nøjagtige tjenester, der er aftalt mellem dig og os. Disse betalingsbetingelser vil blive angivet i din ordrebekræftelse.

 

6. VED KØB AF ONLINE FORLØB

Når du køber en licens hos Salgsklubben, så forpligter du dig samtidig til ikke på nogen vis uddele materiale eller lignende til personer, som ikke har købt forløbet. Med andre ord, så kan licensen kun anvendes af den person den er købt af eller til. I tilfælde af overtrædelse, så er Salgsklubben berettiget til at kræve et erstatningskrav og/eller smide dig ud af gruppen og lukke ned for din adgang. Se mere nedenfor.

 

7. BRUGS- OG EJENDOMSRET

Kunden opnår den fulde brugsret til det pågældende indhold og skabeloner. Kunden skal i nærværende forstås som den person der erhverver ydelsen, enten igennem firma eller som privatperson. Erhverves indholdet af en virksomhed vil brugsretten til ydelsen alene følge den specifikke erhverver der knyttes som kontaktperson for virksomheden ved erhvervelsen. Ved en virksomheds køb af produktet er det derfor ikke tilladt internt i virksomheden at videredistribuere indholdet til ansatte eller medejere idet dette vil ses som et brud på handelsbetingelserne Ønskes produktet at blive benyttet af flere personer i samme virksomhed/juridiske enhed skal der rettes henvendelse for anmodning om tilbud på udstedelse af flere licenser i form af en firmaaftale. Har en virksomhed eller privatperson forud for indhentelse af tilbud på udstedelse af flere licenser allerede overtrådt reglerne for videredistribuering forbeholder udstederen sig at fakturere virksomheden for en ny licens idet dette ses som brud på handelsbetingelserne. Kunden må ikke overdrage pågældende indhold/skabelon til andre, videredistribuere det på internettet eller i anden elektronisk form eller i trykte (papir-)udgaver uden forudgående tilladelse. Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videredistribuere dokumenter og/eller skabeloner.

 

8. ANSVARSFRASKRIVELSE

Alle værktøjer i Salgsklubben kan anvendes på flere måder. Salgsklubben opfordrer til, at alle metoder anvendes på en sober og etisk god måde. D.v.s. til at gennemføre salgsarbejde og sælge produkter og løsninger til kunder, der altid har et behov for eller gavn af disse produkter. Vi tager afstand for ethvert brug af værktøjerne til at lukke kunder på en måde, hvor kunder føler sig snydt eller ikke har behov for produkter eller løsninger. Af samme årsag fraskriver vi os ethvert ansvar for, at metoderne bliver misbrugt på denne måde. Vi opfordrer til, at medlemmer af Salgsklubben altid følger gældende lovgivning og herunder markedsføringsloven. Det er medlemmets eget ansvar altid at være opdateret på enhver tid gældende lovgivning. Salgsklubben kan hverken helt eller delvist blive holdt ansvarlig for eventuelle lovovertrædelser på baggrund af medlemmets færden.

 

9. FORTROLIGHED OG GDPR

Der må under ingen omstændigheder videregives oplysninger til 3. part. Oplysningerne må ikke udnyttes. Dette gælder også efter aftalens udløb. Begge parter forpligter sig til at behandle oplysningerne på en sådan måde, at den forbliver utilgængelig for uvedkommende, og for øvrigt sådan, at der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til den.

 

10. ÆNDRINGER TIL DISSE VILKÅR

Vi kan være nødt til at ændre disse vilkår fra tid til anden for at afspejle ændringer i lov eller best practice eller for at håndtere yderligere funktioner, som vi introducerer. Vi vil altid forsøge at give dig rimelig varsel om større ændringer ved at sende dig en SMS eller e-mail med detaljer om ændringen eller underrette dig om en ændring, når du næste gang bruger Salgsklubben.

 

11. DIT PRIVATLIV

Vi bruger kun personlige oplysninger, som vi indsamler gennem din brug af vores tjenester på de måder, der er beskrevet i afsnit 9.

 

12. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Alle immaterielle rettigheder forbundet med programmerne på Salgsklubben tilhører os og vores licensgivere. Rettighederne til programmerne er licenseret (ikke solgt) til dig. Du har ingen immaterielle rettigheder til programmerne, bortset fra retten til at bruge dem i overensstemmelse med disse betingelser. Disse betingelser giver dig en personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv ret til at bruge Salgsklubbens. Vi giver dig denne ret med det ene formål at modtage og bruger programmerne personligt, som tilladt i disse betingelser. Intet i disse vilkår giver dig ret til at bruge Salgsklubbens navn eller nogen af Salgsklubbens varemærker, logoer, domænenavne, andre karakteristiske varemærkeegenskaber og andre ejendomsrettigheder (uanset om de tilhører os eller vores licensgivere). Alle rettigheder, ejendomsretter og interesse i og til vores programmer (eksklusiv indhold leveret af dig) er og forbliver vores og vores licensgivers eksklusive ejendom. Enhver feedback, kommentar eller forslag, du giver om vores programmer, er helt frivillig, og vi vil være fri til at bruge sådan feedback, kommentar eller forslag, som vi finder passende og uden nogen forpligtelse over for dig. Vi vil behandle alt indhold, som du uploader via programmer, som værende tilhørende os. Du må ikke uploade noget indhold, medmindre du har ret til det, og sådant indhold skal være i overensstemmelse med afsnittet begrænsninger for acceptabel brug nedenfor. Hvis nogen anden antyder, at vores programmer eller anvendelsen af disse i tråd med disse betingelser krænker deres IP, er vi ansvarlige for at undersøge og forsvare dette krav.

 

13. VI ER IKKE ANSVARLIG FOR ANDRE WEBSIDER

Vores programmer kan indeholde links til andre uafhængige websteder, der ikke administreres af os. Sådanne uafhængige websteder er ikke under vores kontrol, og vi er ikke ansvarlige for og har ikke kontrolleret og godkendt deres indhold eller deres privatlivspolitikker (hvis nogen). Du bliver nødt til at træffe din egen selvstændige vurdering af, om du vil benytte sådanne uafhængige websteder, herunder om du vil købe produkter eller tjenester, der tilbydes af dem.

 

14. VI KAN VIDEREOVERDRAGE DENNE AFTALE TIL EN ANDEN

 

Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse betingelser til en anden organisation, for eksempel hvis vi bliver opkøbt af en tredjepart. Vi orienterer dig altid skriftligt, hvis dette sker, og vi vil naturligvis sikre, at dette ikke påvirker dine rettigheder i henhold til disse betingelser.

 

 

15. DU SKAL HAVE VORES SAMTYKKE FOR ATVIDEREOVERDRAGE DINE RETTIGHEDER

Du må kun overføre dine rettigheder eller dine forpligtelser i henhold til disse betingelser til en anden person, hvis vi er skriftligt enige om det.

 

 

16. LOVVALG OG VÆRNETING

Disse betingelser er underlagt dansk lov, og du kan anlægge sag ved de danske domstole i forbindelse med tvist omkring anvendelse af programmerne.

 

 

17. ALTERNATIV TVISTBILÆGGELSE

Alternativ tvistbilæggelse er en proces, hvor et uafhængigt organ tager stilling til de faktiske omstændigheder i en tvist og søger at løse det, uden at man behøver at gå rettens vej. Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi har håndteret en klage, kan du sende tvisten til Europa-Kommissionens onlinetvistbilæggelsesplatform for en afgørelse online.

 

Såfremt der er tale om en forbruger og der i tilfælde af en tvist, der ikke kan løses, har forbrugeren desuden ret til at få sagen prøvet af Forbrugerklagenævnet (https://www.forbrug.dk/klagemuligheder/).